கிளிநொச்சி ஆனைவிழுந்தான் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது.

Kilinochchi

Negotiable Property
38 views
0
1

Published 1 month ago AD ID - LT917886
 • 1 , ஏக்கர் காணி 
 • உறுதி காணி
 • 32 அடி வீடு
 • 4 Rooms
 • 2 Hall 
 • 1 Kitchen
 • 2 Toilet 
 • 1 Normal Bathroom
 • 1 குழாய் கிணறு 
 •  Water Supply Connection 
 • 50 தென்னை (40காய்க்கும் மரம்)
 • 20 வாழைமரம்,1 மாமரம்

 

 


Type Residential
Floor
Area 00
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...