விசுவமடு குமாரசாமிபுரத்தில் 3 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு உண்டு

Kilinochchi

Negotiable Property
75 views
0
4

Published 1 month ago AD ID - LT917868

  Pormit காணி
2 1/2 ஏக்கர் வயல் காணி
2 போகம் செய்யலாம் 
கானிக்கு அருகாமையில் வாய்க்கள் அமைந்துள்ளது
1/2 ஏக்கர் புட்டி காணி 
0769288741
0769288741  


Type Land
Floor Normal
Area 00
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...