யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் ஆடியபாதம் வீதியில் இருந்து 200M, வீடு விற்பனைக்கு

Kokkuvil

9,000,000 Rs

Negotiable Property
24 views
0
2

Published 3 weeks ago AD ID - LT918608

யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் ஆடியபாதம் வீதியில் இருந்து 200M, வீடு விற்பனைக்கு.

30 perches


Type Land
Floor Normal
Area 758
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...