யாழ்பாணம் கோண்டாவிலில் காணி விற்பனைக்கு

Kondavil

8,500,000 Rs

Negotiable Property
12 views
0
2

Published 1 week ago AD ID - LT918947

யாழ்பாணம் கோண்டாவிலில் காணி விற்பனைக்கு இராசமணிமண்டப வீதி,

மொத்தமாக 85 லட்சம் 


Type Land
Floor Normal
Area 352
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...