வசாவிளான் குட்டியபுளத்தில் காணி விற்பனைக்கு

Jaffna

2,900,000 Rs

Negotiable Property
13 views
0
3

Published 2 weeks ago AD ID - LT918881

 வசாவிளான் குட்டியபுளத்தில்  பரப்பு காணி விற்பனைக்கு 

 விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம் 


Type Land
Floor Normal
Area 2450
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...