மிகக் குறைந்த விலையில் காணி விற்பனைக்கு

Kilinochchi

250,000 Rs

Negotiable Property
51 views
0
2

Published 1 month ago AD ID - LT917959
  • இயக்கச்சி சந்திக்கு அண்மையில் 1km தூரத்தில் 3ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு உண்டு.
  • தனித் தனி பரப்புகளாகவும் பிரித்து கொடுக்கப்படும்
  • பரப்பு ஒன்றின் விலை:-250,000 ரூபா மட்டுமே

Type Land
Floor
Area 3
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...