பளையில் காணி விற்பனைக்கு

Palai

1,250,000 Rs

Negotiable Property
56 views
0
2

Published 1 month ago AD ID - LT917837
  • பளையில் A9 வீதியிலிருந்து 75 M உள்ளே  11 பரப்பு தூண் முட்கம்பி வேலியுடன்   நன்னீர் வசதிகளுடன் 1 வருட தென்னம்பிள்ளைகள் 25 உடன் விவசாயம் செய்கைகள்  மற்றும் நிரந்தரமாக தங்கி வாழ்வற்கும் நல்ல  வளமான காணி விற்பனைக்குண்டு 
  • பரப்பு  1250000

Type Land
Floor
Area 1100
Build Year
Rooms
Kitchen
Balcony
Garage
Elevator
Child Friendly
Wheelchair Access

Loading...
Loading...